Menu
Mateřská školaSemice

Denní režim

Režim dne je společný pro všechny třídy,  stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí. Činnosti jsou přizpůsobeny programu jednotlivých tříd.

6.30 - 9.30/10.00

 • zájmové hry
 • pohybové chvilky
 • řízené činnosti
 • hygiena
 • dopolední svačina

9.30 - 11.30/12.00

 • pobyt venku – činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší

11.30 - 12.30

 • oběd
 • hygiena

12.30 - 14.15

 • klid na lůžku nebo relaxace na podložkách dle individuálních potřeb dětí
 • klidové činnosti
 • individuální péče

14.15 – 16.30

 • hygiena
 • odpolední svačina 
 • (podle počasí venku) hry
 • zájmové činnosti
 • individuální péče do rozchodu dětí

Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách.

Organizujeme i delší vycházky do přírody. 

Učitelky dbají na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidnějšího koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Je dodržován adaptační individuálně přizpůsobený režim. Učitelky respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují situace pohody a klidu, relaxace apod.

Důraz klademe především na individuální přístup k dítěti, vedeme je k samostatnému rozhodování, k volbě a odpovědnosti. Rozvíjíme schopnosti, znalosti a dovednosti dětí prostřednictvím plánované činnosti a pozorování.

O školce

K

L

l

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.