Menu
Mateřská školaSemice

ZÁPIS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEMICE

na školní rok 2024 / 2025

 

UPOZORNĚNÍ

pro rodiče nově přijatých dětí

 

v úterý 25. 6. 2024

se koná v MŠ informativní schůzka

začátek v 15.30 hodin

ůčast žádoucí

K

L

záporná rozhodnutí si lze vyzvednout proti podpisu v kanceláři ředitelky 21. 5. 2024 mezi 10.00 – 13.00 hodinou, jinak budou zaslány poštou

  • kladná rozhodnutí se předávají pouze na vyžádání

­---------------------------------------------------------------------------------------------

Povinné předškolní vzdělávání ve škol. roce 2024/2025 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​

 

Kritéria k přijetí dětí do MŠ SEMICE

na školní rok 2024 / 2025

čj.:  12 / 2024

 

Obec Semice uzavřela dohodu o stanovení spádové mateřské školy pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Velenka, Starý Vestec a Bříství. Spádovou mateřskou školou je Mateřská škola Semice.

 

Děti budou přijímány v tomto  pořadí:

  1. děti s místem trvalého bydliště v Semicích nebo spádových obcích, pro které je od počátku školního roku následujícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné a děti s odkladem školní docházky s místem trvalého bydliště v Semicích nebo spádových obcích
  2. děti, jež mají trvalý pobyt v Semicích  nebo spádových obcích, od nejstaršího po nejmladší, zpravidla od dovršeného třetího roku života minimálně v den zahájení školního roku, pro který by měly být do MŠ přijaty
  3. všechny ostatní děti, zpravidla od dovršeného třetího roku života minimálně v den zahájení školního roku, pro který by měly být do MŠ přijaty, přičemž pořadí bude určeno podle datumu narození od nejstaršího k nejmladšímu

 

V Semicích dne 6. 3. 2024

 

                                                                                                                   Zdenka Procházková

                                                                                                                   ředitelka školy

Pro rodiče

K

L

l

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.