Menu
Mateřská školaSemice

Stravovací systém

STRAVOVACÍ SYSTÉM

 

Přihlášky a odhlášky ke stravování
 
Zákonní zástupci dítěte a ostatní strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdrží v MŠ. Po vyplnění kontaktní e-mailové adresy je nově přihlášeným zasláno heslo pro přihlášení do stravovacího systému na portálu www.strava.cz (kód jídelny 6903), kde mohou sledovat jídelníček, pohyb na svém kontě a odběr přihlášené stravy atd. Přihlašovací jméno je jméno a příjmení dítěte oddělené tečkou a malým písmem bez háčků a čárek (např. antonin.vesely). Heslo lze v účtu měnit, v případě zapomenutého hesla lze vyžádat nové kliknutím na odkaz Zapomenuté heslo na úvodní stránce portálu.
 
Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny

č. 2202604637/2010

VS je uveden v aplikaci/webu strava.cz - v profilu strávníka – INFORMACE – VARIABILNÍ SYMBOL. Variabilní symbol je nutné uvádět z důvodu elektronického zpracování plateb. Pokud nebude zadán, platba se nepropíše a bude vrácena.
 
Ceny stravného podle Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se upravují takto:        
 
strávníci MŠ do 6 let: přesnídávka Kč 14,-/ oběd Kč 27,-/ svačina Kč 11,-
strávníci MŠ 6-7 let: přesnídávka Kč 15,-/ oběd Kč 29,-/ svačina Kč 12,-
           
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
 
Dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo ve třídě s celodenním provozem, při polodenním provozu oběd a jedno doplňkové jídlo.
 
Prosím vás tímto o navýšení finančního limitu u trvalých příkazů.
Rodič si hlídá stav konta dítěte, v případě nedoplatku je účet zablokován a strávníkovi nebude strava vydána. Jakmile bude zaznamenána nová úhrada, účet bude automaticky obnoven.
 
Rodič může dítěti odhlásit oběd
 
-     elektronicky přes stravovací systém do 7:30 hod. téhož dne
 
Z technických důvodů nelze
 
-     odhlašovat obědy přes e-mail či telefonicky ve ŠJ
 
Stav konta           
   
Každý strávník může zjistit:
-   elektronicky přes stravovací systém (heslo pro přihlášení do stravovacího systému
     dostávají zákonní zástupci při nástupu dítěte do MŠ)  
 
Upozornění: v případě záporného zůstatku na stravovacím účtu, NELZE přes internet stravu ani PŘIHLÁSIT! Proto je důležité mít stále finanční rezervu na kontě dítěte.
 
Vyúčtování stravného
 
Zbylé finanční prostředky na účtu strávníka na konci školního roku budou automaticky převedeny do dalšího školního roku. Vráceny mohou být na vyžádání písemně e-mailem: kubelova@zssemice.cz.
 
Doba prázdnin a volna
 
Ve stanovených dnech, kdy je provoz mateřské školy a jídelny ZŠ zachován, zůstávají všichni strávníci přihlášeni ke stravování. Pokud ovšem rodič dítě z docházky po stanovenou dobu prázdnin/školního volna odhlásí, musí si sám odhlásit i stravu.
Za neodebranou ani včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.
 
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce MŠ a na internetových stránkách MŠ a ZŠ stravovani/jidelnicek/ nebo  www.zssemice.cz/jidelna/zakladni-informace/.
 
Dotazy, připomínky nebo případné problémy se řeší ihned s vedoucí ŠJ.
 
 
                                                                                              Bc. Lenka Kubelová
                                                                                              vedoucí školní jídelny
                                                                                              ZŠ Semice
                                                                                               tel.  774 111 296, 325 568 019 
                                                                                               e-mail: kubelovahttps@zssemice.cz
          

Stravování

lll

lll

ůl

ŠKOLKOVÁ BRAMBORIÁDA

k

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Pranostika na akt. den

Po svaté Barboši střez nosu i uší.