Menu
Mateřská školaSemice

Stravovací systém

 

Přihlášky a odhlášky ke stravování

 

Zákonní zástupci dítěte a ostatní strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním přihlášky ke stravování, kterou obdrží v MŠ. Po vyplnění kontaktní e-mailové adresy je nově přihlášeným zasláno heslo pro přihlášení do stravovacího systému na portálu www.strava.cz (kód jídelny 6903), kde mohou sledovat jídelníček, pohyb na svém kontě a odběr přihlášené stravy atd. Přihlašovací jméno je jméno a příjmení dítěte oddělené tečkou a malým písmem bez háčků a čárek (např. antonin.vesely). Heslo lze v účtu měnit, v případě zapomenutého hesla lze vyžádat nové kliknutím na odkaz Zapomenuté heslo na úvodní stránce portálu.

 

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny č. 2202604637/2010, VS je uveden v aplikaci/webu strava.cz - v profilu strávníka – INFORMACE – VARIABILNÍ SYMBOL. Variabilní symbol je nutné uvádět z důvodu elektronického zpracování plateb. Pokud nebude zadán, platba se nepropíše a bude vrácena.

 

Ceny stravného podle Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se upravují takto:        

 

strávníci MŠ do 6 let: přesnídávka Kč 14,-/ oběd Kč 27,-/ svačina Kč 11,-

strávníci MŠ 6-7 let: přesnídávka Kč 15,-/ oběd Kč 29,-/ svačina Kč 12,-

Prosím vás tímto o navýšení finančního limitu u trvalých příkazů.

           

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou do věkových skupin strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

 

Dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dítě v mateřské škole má právo odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo ve třídě s celodenním provozem, při polodenním provozu oběd a jedno doplňkové jídlo.

 

Stravné se přihlašuje automaticky na celý měsíc dopředu, proto je nutné uhradit zálohy včas, do 25. dne předchozího měsíce.

 

! Rodič si hlídá stav konta dítěte a provedených přihlášek!

 

! Uzávěrka přihlášek na celý týden je vždy každou neděli do 20 hod. předchozího týdne. Pokud potřebujete neočekávaně odhlášenou stravu v týdnu přihlásit, lze tak učinit e-mailovou zprávou na adresu: info@zssemice.cz do 14 hod předchozího dne !

 

Stav konta 

 Každý strávník může zjistit:

elektronicky přes stravovací systém (heslo pro přihlášení do stravovacího systému dostávají zákonní zástupci při nástupu dítěte do MŠ)  

 

Upozornění: v případě záporného zůstatku na stravovacím účtu, NELZE přes internet stravu ani PŘIHLÁSIT! Proto je důležité mít stále finanční rezervu na kontě dítěte. V případě nedoplatku je účet zablokován a strávníkovi nelze stravu vydat. Jakmile bude zaznamenána nová úhrada, účet bude automaticky obnoven.

 

Rodič může dítěti odhlásit oběd

-     elektronicky přes stravovací systém do 7:30 hod. téhož dne

 

Z technických důvodů nelze

-     odhlašovat obědy přes e-mail či telefonicky ve ŠJ

 

Vyúčtování stravného

Zbylé finanční prostředky na účtu strávníka na konci školního roku budou automaticky převedeny do dalšího školního roku. Vráceny mohou být na vyžádání písemně e-mailem: kubelova@zssemice.cz.

 

Doba prázdnin a volna

Ve stanovených dnech, kdy je provoz mateřské školy a jídelny ZŠ zachován, zůstávají všichni strávníci přihlášeni ke stravování. Pokud ovšem rodič dítě z docházky po stanovenou dobu prázdnin/školního volna odhlásí, musí si sám odhlásit i stravu.

Za neodebranou ani včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

 

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce MŠ a na internetových stránkách MŠ a ZŠ http://www.zssemice.cz/jidelnicek/.

 

Dotazy, připomínky nebo případné problémy můžete volat do kanceláře školy v pondělí a ve středu od 8-9 hod.

 

                                                                                    Bc. Lenka Kubelová

                                                                                     vedoucí školní jídelny ZŠ Semice

                                                                                     tel.  774 111 296, 325 568 019       

                                                                                     email: kubelova@zssemice.cz                                                                                                                                                                                                                                

 

 

          

Stravování

K

L

l

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.